top of page

IN HARMONY

Massagetherapie en klachtgerichte behandeling in Amsterdam en Baarn

AANBOD

KLACHTGERICHTE BEHANDELING

MASSAGETHERAPIE

In deze behandeling werk ik met verschillende behandelmethoden. Op basis van je klacht kies ik een vorm die het snelst werkt om je ongemak of pijn te verminderen of op te lossen. Je kunt met onder andere de volgende klachten bij mij terecht:
 

 • rug- en nekklachten

 • bekkenklachten

 • buikklachten

 • slapeloosheid

 • burn-out klachten

Na deze therapeutische massage loop je lekker ontspannen en als herboren de deur uit!

Met een combinatie van mijn intuïtie, jarenlange ervaring, biologische etherische oliën en energetische massagevormen creëer ik de beste massage voor jou.

 

Ik maak hierbij gebruik van craniosacraal therapie, Zweedse massage, deep-tissue massage, shiatsu of een combinatie hiervan.

AANBOD
Praktijk nieuw

FILOSOFIE

Ons lichaam heeft een zelfhelend vermogen. Het is wijs en weet hoe het zichzelf kan genezen van de meest uiteenlopende klachten. Om daarbij te helpen, is het wel nodig om de signalen van je lichaam te leren herkennen. Een klacht of ziektesymptoom is namelijk een uiting van je lichaam dat er iets uit evenwicht is. Samen gaan we de harmonie van je lichaam weer herstellen.

 

Ik beheers verschillende behandelmethoden voor uiteenlopende klachten. Ook kun je bij mij terecht voor massagetherapie gericht op het hele lichaam. Hiermee verzorg je je lichaam en ondersteun je je weerstand.

"When you touch one thing with deep awareness,
 you touch everything.
"

- Lao Tzu 

FILOSOFIE

Lid van VIV Nederland sinds 2016

Logo VIV Nederland
TARIEF

TARIEF

VERGOEDING ZORGVERZEKERING

Mijn behandelingen en massages worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekering, afhankelijk van je verzekeraar en je pakket. Je kunt dit checken op de website van VIV.

VOORBEREIDING VOOR EEN BEHANDELING

 • Vriendelijk verzoek om geen parfum of aftershave te dragen.

 • Heb je ziekteklachten passend bij Covid of ben je positief getest? Dan kun je op elk moment kosteloos telefonisch afzeggen. 

ANNULEREN

Je mag een behandeling kosteloos annuleren als je uiterlijk 24 uur van tevoren afzegt. 

Introductiemassage 60 min   

60 min massage                     

90 min massage 

€ 60,00

€ 80,00

€ 115,00

STRIPPENKAART

5 uur

10 uur

€ 325,00

€ 625,00

Strippenkaarten zijn een jaar geldig vanaf het moment van aanschaf. Je kunt ze niet inwisselen voor geld.

TARIEF MINIMA

Voor mensen met een minimuminkomen of een uitkering heb ik een speciaal tarief. Neem hiervoor contact met me op. 

REVIEWS

Oren Magen

Remco's hands are magical.  The massage is so accurate and conscious, every touch is exact and soft. I became much relaxed and released after the session. 

Angelika Baumbach

After my session there was a sense of wholeness in my body, and a quiet, content mind.

David Lurey

Remco's sensitivity and exploration of the layers of my body gave me an instant boost and I felt renewed and soothed the rest of the day.

CONTACT

 • Facebook - White Circle

Adres Amsterdam

Nicolaas Beetsstraat 29
1053 GW Amsterdam


Betaald parkeren in de buurt

Adres Baarn

Locatie volgt

Bedankt, ik neem snel contact met je op.

CONTACT

REMCO

In 1998 heb ik de driejarige opleiding voor massage afgerond aan de School voor Massage in Amsterdam. Sindsdien ben ik altijd blijven doorleren. Voor mij is studeren - en hiermee ook dieper inzicht in mijzelf krijgen - een manier van leven geworden.

Nadat ik in 2011 en 2012 langere periodes in Boeddhistische kloosters in Azië heb doorgebracht, kwam ik tot het inzicht dat ik de rest van mijn leven wil wijden aan massage en lichaamswerk.


In 2013 heb ik mijn medische basisdiploma gehaald aan het Sutherland College in Amsterdam (anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie). Daarna heb ik hier 7 jaar deelgenomen aan de opleiding tot osteopaat. Deze heb ik - op het laatste jaar na - afgerond.

REMCO

PRIVACY

Privacy statement en AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, Remco Schipper, als therapeut van InHarmony, moet voldoen, omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Verplichte maatregelen

De verplichte maatregelen die de AVG noemt zijn:

 1. het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;

 2. het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier. 

 3. het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;

 4. het aantonen dat een cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.
   

Per punt leg ik uit op welke manier ik hieraan voldoe.
 

1. Bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten

Voor een goede behandeling schrijf ik per behandeling op wat ik doe en wat jijzelf aangeeft. Dit heet een cliëntendossier. Dit moet van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) opgelegd. Deze informatie krijgt elke nieuwe klant via een behandelovereenkomst voorafgaand aan de eerste behandeling. Dit heet ook wel “informed consent”. Dat betekent dat ik je heb geïnformeerd over hoe ik met jouw gegevens omga en dat je mij toestemming hebt gegeven om je gegevens vast te leggen.

 

Jouw dossier bevat jouw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en wanneer je dat doorgeeft het relatienummer van jouw zorgverzekeraar. In je dossier staan ook aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen per sessie. Ik maak aantekeningen over wat ik heb gedaan en de voortgang van het eventuele behandelplan.

Deze gegevens in het cliëntendossier bewaar ik 20 jaar bewaard. Dit moet volgens de wettelijke bewaartermijn uit de WGBO. Na deze termijn, of bij mijn overlijden, wordt jouw dossier vernietigd.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens

 • ervoor zorg dat onbevoegden jouw gegevens niet kunnen inzien

 • als jouw behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier.
   

Ik verstrek geen enkele informatie aan derden (zoals huisarts, specialist, andere therapeut in geval van overdracht en/of doorverwijzing). Dit kan en zal ik alleen doen na jouw schriftelijke toestemming óf wanneer de wet of mijn zorgplicht de geheimhouding doorbreekt.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om letselschadeverzekeraars te informeren, bijvoorbeeld over het verloop van de sessies. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen volgens de vereisten van de zorgverzekeraars.

 • Om jou gepersonaliseerde emails te sturen; daarmee krijg je updates en nieuwsbrieven van mijn praktijk. In geen geval zal jouw e-mailadres aan iemand anders worden gegeven. Je kunt zich ten alle tijden uitschrijven van de nieuwsbrieven.

 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
   

Rechten voor jouw cliëntendossier

Je hebt - na afspraak - het recht om in mijn praktijk het dossier over jou in te zien en alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarop betrekking hebbende. 


Persoonsgegevens en jouw zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • jouw naam, adres en woonplaats

 • jouw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling

 • de kosten van het consult

 • Als je dat hebt doorgegeven: jouw relatienummer bij de zorgverzekeraar


De facturen (zorgnota’s) worden per e-mail naar jou verstuurd.


Gegevens via een contactformulier op de website

Als een bezoeker het contactformulier op mijn website invult, slaat het mailprogramma de naam, het e-mailadres en telefoonnummer op in het e-mailprogramma.


2. Uitvoeren veiligheidscontrole digitaal dossier

Het boeking- en dossiersysteem maakt onderdeel uit van een gecertificeerd softwarepakket. De maker hiervan garandeert de veiligheid conform de standaarden voor informatiebeveiliging ISO 27001 en NEN 7510. De certificering is afgegeven door een onafhankelijke auditpartij. Daarnaast is toegang tot het systeem beveiligd door middel van versleuteling. Alleen InHarmony heeft hierdoor toegang tot de omgeving waar cliëntgegevens staan.
 

3. Procedure datalekken

 • InHarmony verwerkt persoonsgegevens op de eigen laptop, in het boeking- en dossiersysteem en in het e-mailpakket.

 • InHarmony werkt niet met grote aantallen persoonsgegevens. Het cliëntendossier bevat gevoelige gegevens maar dit sla ik in een versleutelde omgeving op.

 • Voor identiteitsfraude is ook een BSN of bankrekening nodig. Deze legt InHarmony niet vast.

 • Op mijn laptop is niets versleuteld maar er is wel een toegangswachtwoord. Het boeking- en dossiersysteem is wel dubbel versleuteld.


Op basis van bovenstaande hoeft InHarmony geen melding te maken aan betrokkenen in het geval van een datalek.


4. Aantonen dat cliënten toestemming hebben gegeven voor het vastleggen van gegevens in een dossier  

Bij de intake vullen cliënten op een intakeformulier in dat ze akkoord gaan. Dit formulier blijft bewaard.

PRIVACY

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

Sinds 1 januari 2019 is het wettelijk verplicht voor medewerkers in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer ik signalen opvang van huiselijk geweld en of kindermishandeling handel ik volgens het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld:

 1. Ik verzamel de signalen en schrijf deze op.

 2. Ik overleg met collega's en vraag als het nodig is extra informatie bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het gebied van de manier waarop verwondingen of ander letsel is ontstaan.

 3. Ik ga in gesprek met de cliënt.

 4. Ik beoordeel of er inderdaad sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 5. Ik beslis of het nodig is dat ik hulp organiseer of doe een melding bij de daarvoor beschikbare meldpunten.

MELDCODE

WET KWALITEIT KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)

Sinds 1 januari 2017 moet je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je hebt ontvangen. Zo kan de zorgverlener van je leren en dingen verbeteren. Deze wet maakt de stappen inzichtelijk die je als cliënt doorloopt om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, dus ook voor mij. De wet beschrijft drie stappen:

 1. Een klacht bespreek je eerst met mij als behandelaar.

 2. Leidt dat niet tot een oplossing? Neem dan contact op met mijn beroepsvereniging. Stuur een mail aan VIV Nederland: info@vivnederland.nl. Zij zetten dan de klachtenprocedure in werking. Hierbij zal een klachtenfunctionaris van de SCAG (www.scag.nl) helpen.

 3. Wanneer de klachtenfunctionaris ook geen oplossing kan vinden, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Alle informatie over de procedure en verdere informatie zoals de kosten staan op camcoop.nl/klachtenregeling. Mijn registratie bij de CamCoop staat op camcoop.nl/viv-ledenlijst

 

Als de geschillencommissie een uitspraak doet publiceren zij deze uitspraak geanonimiseerd. Zo delen zij de opgedane ervaring en kan elke zorgverlener er kennis van nemen.

WKKGZ
 • Black Facebook Icon
bottom of page